Privacy statement The SeaSightSingers 

Sinds 25 mei 2018 hebben wij te maken met de nieuwe privacywet. De wet bepaalt dat wij moeten kunnen aantonen dat er toestemming is om als koor eventuele informatie met betrekking tot regionale activiteiten, bestuursmededelingen en andere relevante stukken  naar jullie te versturen.

Deze ‘zelfverklaring’ laat zien welke acties zijn ondernomen om de privacy van de koorleden te beschermen.

Op dit moment hebben wij de volgende persoonsgegevens geregistreerd:

  • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
  • Woonadres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • geboortedatum ( alleen verjaardag wordt gecommuniceerd)
  • IBANnummer (alleen bekend bij penningmeester)

We moeten transparant zijn over welke persoonsgegevens wij van iedereen vastleggen en waarvoor die worden gebruiken. De persoonsgegevens worden aangeleverd via het formulier dat gebruikt wordt bij inschrijving als koorlid en bewaard bij de secretaresse

van het koor. De  naam, adressen, telefoon, E mailadres  en verjaardagen staan achter de code op de website van het koor. Deze worden bijgehouden door de secretaris.

De penningmeester kent jullie IBAN nummer i.v.m. de betaling van de contributie.

De privacyverklaring wordt uitgereikt bij het inschrijfformulier. Voor akkoord wordt vanaf heden getekend via het inschrijfformulier voor nieuwe leden.

De meeste informatie zetten wij op onze website achter een code die alleen beschikbaar is voor de koorleden, dirigent en pianist. De eerder genoemde gegevens van de koorleden worden alleen gebruikt voor activiteiten, relevant voor ons koor zoals; mededelingen en doorsturen van partituur en (ingezongen)muziek.

Indien er foto’s en of video’s worden gemaakt dan plaatsen wij deze op de website achter de code. Slechts enkele groepsopnames worden in de media gepubliceerd om het koor onder de aandacht te brengen d.m.v. persbericht of binnen onze folder en jaarverslag.

 

Aan iedereen wordt verzocht de informatie, die achter onze code wordt bewaard, niet door te sturen naar derden zonder (individuele) toestemming.

Op 10-07-2018 is deze zelfverklaring geaccordeerd door het Bestuur van

SeaSightSingers en wordt als bijlage toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.

 

Namens het bestuur,   Anneke Rensing